Kandidat nr 80 kommunalvalet 2021 för Svenska folkpartiet i Vasa

Värderingar

Ungas välmående

I mitt yrke har jag valt att fokusera på människan, därför har jag jobbat inom missbrukar- och kriminalvården. Jag upplever att man där ser till hela människan och verkligen vårdar utgående från den helhet vi är.

Genom mitt jobb har jag sett på väldigt nära håll vad som händer när vi inte tar hand om våra unga. Barn och ungdomar som inte mår bra, växer upp och blir söndriga vuxna. Även om det är en kliché, så stämmer det att det är lättare att bygga starka barn, än att laga trasiga vuxna. Det tragiska i alla livsöden jag fått ta del av, är att inse att det nästan alltid hade gått att förebygga och förhindra.

Med coronapandemin och rapporterna om ett ökande illamående hos våra unga, är det här en skrikande aktuell fråga. Jag vill jobba för, och bo i, en kommun som jobbar förebyggande. Som erbjuder tillräckliga, mångsidiga och högkvalitativa tjänster för sina invånares välmående.

Jag vill jobba för att Vasa:

 • Ska erbjuda en gratis hobby åt alla grundskoleelever
 • Ökar antalet trygga vuxna i skolorna, dvs. både hälsovårdspersonal och handledande tjänster som studiehandledare, skolcoacher etc
 • Satsar på uppsökande och lågtröskeltjänster för ungdomar
 • Utökar och intensifierar samarbetet med tredje sektorns aktörer, som redan erbjuder flera värdefulla stödtjänster för ungdomar
 • Inser att det viktigaste att förebygga ungas illamående och att det arbetet skall göras inom alla sektorer: drogförebyggande, hälsovården, idrotten, kulturen, småbarnspedagogiken
 • Stöder föräldraskapet och erbjuder tidig hjälp till dem som kan tänkas behöva och vilja ha det

Jämställdhet

Det första jag märkte under min utbildning, var att jag som sjukskötare gjorde ett år obetald praktik, medan ingenjörerna i klassrummet bredvid gjorde 3 mån betald praktik, under lika långa studier. När vi blev utexaminerade, hade samma ingenjörer 1000€ mer i utgångslön än vad jag hade. 

Efter det här har en hel drös frågor lagts till på högen varför jag vill jag jobba för ett jämställt samhälle. Våldet mot kvinnor har jag får bevittna på nära håll i mitt arbete inom missbrukar- och kriminalvården. Me too -rörelsen fick mig att öppna ögonen för hur otroligt mycket trakasserier kvinnor blir utsatta för i sin vardag.

Många av de här frågorna avgörs inte i kommunalpolitiken, men varje kommun kan göra mer för jämställdheten. Anonym rekrytering, gratis preventivmedel och ett aktivt jämställdhets-perspektiv inom småbarnspedagogiken är bra utgångspunkter.

Jag vill jobba för att Vasa:

 • Erbjuder gratis preventivmedel åt alla under 25 år
 • Aktivt marknadsför sitt teknologikunnande och -utbildningar åt kvinnor
 • Reder ut varför unga kvinnor flyttar från Vasa, och agerar enligt resultaten
 • Tar fram en konkret plan för att implementera jämställdhetsarbete inom småbarnspedagogiken
 • Förbättrar ställningen för sina anställda – speciellt de inom social- och hälsovården som jobbat i främsta linjen under pandemin. En bonus och ett kännbart tack är det minsta kommunen kan göra
 • Lyfter fram och aktivt motarbetar trakasserier av flickor i skolorna
sv_SESvenska