Förtroendevald för SFP i Vasa och Österbotten

Värderingar

Ungas välmående

I mitt yrke har jag valt att fokusera på människan, därför har jag jobbat inom missbrukar- och kriminalvården. Jag upplever att man där ser till hela människan och verkligen vårdar utgående från den helhet vi är.

Genom mitt jobb har jag sett på väldigt nära håll vad som händer när vi inte tar hand om våra unga. Barn och ungdomar som inte mår bra, växer upp och blir söndriga vuxna. Även om det är en kliché, så stämmer det att det är lättare att bygga starka barn, än att laga trasiga vuxna. Jag vill jobba för, och bo i ett Österbotten som jobbar förebyggande. Som erbjuder tillräckliga, mångsidiga och högkvalitativa tjänster för sina invånares välmående.

Jag vill jobba för att vi i Österbotten:

  • Ökar antalet trygga vuxna i skolorna, dvs. både hälsovårdspersonal och handledande tjänster som studiehandledare, skolcoacher etc
  • Satsar på uppsökande och lågtröskeltjänster för ungdomar och personer med rusmedelsproblem
  • Utökar och intensifierar samarbetet med tredje sektorns aktörer
  • Verkligen implementerar samarbetet som arbetsmetod, över alla sektorer och nivåer av vård och omsorg

Jämställdhet

Det första jag märkte under min utbildning, var att jag som sjukskötare gjorde ett år obetald praktik, medan ingenjörerna i klassrummet bredvid gjorde 3 mån betald praktik, under lika långa studier. När vi blev utexaminerade, hade samma ingenjörer 1000€ mer i utgångslön än vad jag hade. 

Efter det här har en hel drös frågor lagts till på högen varför jag vill jag jobba för ett jämställt samhälle. Våldet mot kvinnor har jag får bevittna på nära håll i mitt arbete inom missbrukar- och kriminalvården. Me too -rörelsen fick mig att öppna ögonen för hur otroligt mycket trakasserier kvinnor blir utsatta för i sin vardag.

Jag vill jobba för att Österbotten:

  • Erbjuder gratis preventivmedel åt alla under 25 år
  • Aktivt marknadsför sitt teknologikunnande och -utbildningar åt kvinnor
  • Reder ut varför unga kvinnor flyttar från Vasa, och agerar enligt resultaten
  • Tar fram en konkret plan för att implementera jämställdhetsarbete inom småbarnspedagogiken
  • Förbättrar ställningen för sina anställda – speciellt de inom social- och hälsovården som jobbat i främsta linjen under pandemin
  • Lyfter fram och aktivt motarbetar trakasserier av flickor i skolorna
sv_SESvenska