RKP:n luottamushenkilö Vaasassa ja Pohjanmaalla

Arvot

Nuorten hyvinvointi

Ammatissani olen keskittynyt ihmisen hoitamiseen, siksi olen valinnut työkseni tehtävät päihde- ja kriminaalihuollossa. Koen, että siellä nähdään ihminen kokonaisuutena ja hoidetaan häntä sen mukaan myös.

Työssäni olen nähnyt hyvin läheltä, mitä tapahtuu kun emme huolehdi nuorisostamme. Huonovointisista lapsista ja nuorista kasvaa rikkinäisiä aikuisia. Paikkansa pitävä klisee on, että on helpompaa rakentaa vahvoja lapsia, kuin korjata rikkinäisä aikuisia. Haluan tehdä töitä sellaisen Pohjanmaan eteen, joka toimii ennaltaehkäisevästi. Sellaisen Pohjanmaan, joka tarjoaa tarpeeksi kattavat, monipuoliset ja korkealaatuiset hyvinvointipalvelut asukkailleen.

Haluan tehdä töitä sen eteen, että Pohjanmaalla:

  • Lisää turvallisten aikusten määrää kouluissa, eli esim. terveydenhuoltohenkilökuntaa ja ohjaavia palveluja, kuten opintoneuvojia, valmentajia jne
  • Satsaamme etsiviin ja matalan kynnyksen palveluihin nuorille ja päihdeproblematiikasta kärsiville henkilöille
  • Lisäämme ja tehostamme yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa
  • Otamme käyttöön ja juurrutamme yhteistyön työmenetelmänä, hoitopalvelujen sektorirajojen ja tasojen yli

Tasa-arvo

Ensimmäinen asia, jonka huomasin opiskelujen aikana oli, että sairaanhoitajana suoritin vuoden palkatonta harjoittelua kun insinöörit viereisessä luokkahuoneessa suorittivat kolme kuukautta palkallista harjoittelua. Valmistuttuamme samat insinöörit saivat 1000€ enemmän peruspalkkaa, kuin minä. 

Tämän jälkeen syyt ovat vain kasantuneet, miksi haluan tehdä töitä tasa-arvoisen yhteiskunnan eteen. Työssäni päihde- ja kriminaalihuollossa olen saanut todistaa läheltä väkivaltaa naisia kohtaan. Me too -liike sai minut avaamaan silmiäni sille, miten älyttömän paljon häirintää naiset kohtaavaat arjessaan.

Haluan tehdä töitä sen eteen, että Pohjanmaalla:

  • Tarjoaa ilmaisen ehkäisyn kaikille alle 25-vuotialle
  • Aktiivisesti markkinoi teknologiaosaamisensa ja -koulutuksensa naisille
  • Selvittää, miksi nuoret naiset muuttavat pois Vaasasta ja tulosten pohjalta tehdään muutoksia
  • Tehdä konkreettinen suunnitelma, miten implementoida tasa-arvotyötä varhaiskasvatuksessa
  • Parantavat työntekijöidensä asemaa – erityisesti terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaiset, jotka ovat tehneet töitä pandemian etulinjassa
  • Nostaa esille ja tekee aktiivisesti työtä tyttöjen kohtaaman häirinnän estämiseksi
fiSuomi