Förtroendevald för SFP i Vasa och Österbotten

Arvot

Nuorten hyvinvointi

Ammatissani olen keskittynyt ihmisen hoitamiseen, siksi olen valinnut työkseni tehtävät päihde- ja kriminaalihuollossa. Koen, että siellä nähdään ihminen kokonaisuutena ja hoidetaan häntä sen mukaan myös.

Työni kautta olen nähnyt hyvin läheltä, mitä tapahtuu kun emme huolehdi nuoristamme. Huonovointisista lapsista ja nuorista kasvaa rikkinäisiä aikuisia. Vaikka se on klisee, sanonta pitää paikkansa: on helpompaa rakentaa vahvoja lapsia, kuin korjata rikkinäisiä aikuisia. On ikävää tajuta, että melkein kaikki traagiset elämäntarinat, joita olen kuullut, olisi voinut ennaltaehkäistä.

Koronapandemian ja raporttien myötä, jotka kertovat lisääntyneestä huonovointisuudesta nuorten keskuudessa, tekevät tämän kysymyksen erittäin ajankohtaiseksi. Haluan tehdä töitä sen eteen – ja asua – kunnassa joka toimii ennaltaehkäisevästi. Kunta, joka tarjoaa tarpeeksi laajat, monipuoliset ja korkealuokkaiset palvelut asukkaidensa hyvinvoinnin takaamiseksi.

Haluan tehdä töitä sen eteen, että Vaasa:

 • Tarjoaa ilmaisen harrastuksen kaikille peruskoulun oppilaille
 • Lisää turvallisten aikusten määrän kouluissa, eli esim. terveydenhuoltohenkilökuntaa ja ohjaavia palveluja, kuten opintoneuvojia, valmentajia jne
 • Satsaa nuorten etsiivin ja matalan kynnyksen palveluihin
 • Lisää ja tehostaa yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa, jotka jo tarjoavat monia arvokkaita tukipalveluja nuorille
 • Ymmärtää, että tärkeintä nuorten huonovointisuuden ennaltaehkäisemiseksi on kokonaisvaltainen työ kaikilla osa-alueilla: päihdetyö, terveydenhuolto, urheilu, kulttuuri, varhaiskasvatus
 • Tukee vanhemmuutta ja tarjoaa aikaista apua heille, jotka sitä tarvitsevat ja haluavat

Tasa-arvo

Ensimmäinen asia, jonka huomasin opiskelujen aikana oli, että sairaanhoitajana suoritin vuoden palkatonta harjoittelua, kun insinöörit viereisessä luokkahuoneessa suorittivat kolme kuukautta palkallista harjoittelua. Valmistuttuamme samat insinöörit saivat 1000€ enemmän peruspalkkaa, kuin minä.

Tämän jälkeen syyt ovat vain kasantuneet, miksi haluan tehdä töitä tasa-arvoisen yhteiskunnan eteen. Työssäni päihde- ja kriminaalihuollossa olen saanut todistaa läheltä väkivaltaa naisia kohtaan. Me too -liike sai minut avaamaan silmiäni sille, miten älyttömän paljon häirintää naiset kohtaavaat arjessaan.

Monet näistä kysymyksistä eivät ratkea kunnallispolitiikassa mutta jokainen kunta voi tehdä oman osansa tasa-arvon edistämiseksi. Anonyymi rekrytointi, ilmainen ehkäisy ja aktiivinen ote tasa-arvotyöhön varhaiskasvatuksessa ovat hyviä lähtökohtia.

Haluan tehdä töitä sen eteen, että Vaasa:

 • Tarjoaa ilmaisen ehkäisyn kaikille alle 25-vuotialle
 • Aktiivisesti markkinoi teknologiaosaamisensa ja -koulutuksensa naisille
 • Selvittää, miksi nuoret naiset muuttavat pois Vaasasta ja tulosten pohjalta tehdään muutoksia
 • Tehdä konkreettinen suunnitelma, miten implementoida tasa-arvotyötä varhaiskasvatuksessa
 • Parantavat työntekijöidensä asemaa – erityisesti terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaiset, jotka ovat tehneet töitä pandemian etulinjassa. Palkkio ja tuntuvat kiitos ovat vähintä, mitä kunta voi tehdä
 • Nostaa esille ja tekee aktiivisesti työtä tyttöjen kohtaaman häirinnän estämiseksi
sv_SESvenska