Förtroendevald för SFP i Vasa och Österbotten

Jag är en glad, samhällsengagerad, inflyttad Vasabo. Till Österbotten kom jag för snart tio år sedan. Är 31 år gammal och sjukskötare till utbildningen. På fritiden är jag aktiv inom föreningslivet.

De politiska frågor som ligger mig närmast handlar om kommuninvånarnas välmående och jämställdheten i vårt samhälle. Båda två är grundpelare för en framgångsrik och välmående stad.

Att aktivt ta del av den samhälleliga debatten tycker jag att är en självklarhet. Mina offentliga ställningstaganden, insändare och blogginlägg samlas under fliken ’Aktuellt’.

Jag är en glad, samhällsengagerad, inflyttad Vasabo. Till Österbotten kom jag lite på prov – för snart tio år sedan. Är 30 år gammal och sjukskötare till utbildningen.

LÄS MER OM MIG

De politiska frågor som ligger mig närmast handlar om kommuninvånarnas välmående och jämställdheten i vårt samhälle. Båda två är grundpelare för en framgångsrik och välmående stad.

LÄS MER OM MINA VÄRDERINGAR

Att aktivt ta del av den samhälleliga debatten tycker jag att är en självklarhet. Mina offentliga ställningstaganden, insändare och blogginlägg samlas under fliken ’Aktuellt’.

LÄS MER UNDER AKTUELLT

sv_SESvenska